Sådan skal du vedligeholde dit batteri 

Forlæng dit batteri´s levetid ved at følge disse anvisninger

Opbevar så vidt muligt batteriet køligt. Batteriet bør ikke udsættes for temperaturer lavere end -10ºC og højere end 40ºC.

Ved langtidsopbevaring af batteriet skal batteriet opbevares køligt og ca. halvt opladet. Ydermere skal du oplade batteriet 1 time hver måned. Du må ikke have dit batteriet liggende over 1 måned uden at oplade på det. Denne metode vil formindske battericellernes permanente kapacitetstab og kan medvirke til et defekt batteri.

Lad aldrig opladeren være tilsluttet til batteriet i længere perioder. Afmontér så vidt muligt opladeren efter endt opladning, f.eks. efter en opladning natten over.

Opladning af batteriet må ikke foregå ved temperaturer lavere end 0ºC og ikke højere end 35ºC.

Batteriet må aldrig udsættes for temperaturer højere end 60ºC.

Batteriet skal oplades straks når det er helt afladt. Batteriet må aldrig henstå afladt i længere end 1 måned.

Udsæt ikke batteriet for ekstreme vejrsituationer, f.eks. kraftig regn og sne.

Udsæt ikke batteriet for kraftige rystelser og bump (f.eks. ved kørsel i meget ujævnt terræn) da dette kan ødelægge batteriets elektronik.

Udsæt ikke batteriet for hyppige skiftevise kolde og varme omgivelser, da den kondens som opstår, kan påvirke batteriets elektriske komponenter.

Sådan skal du vedligeholde din TRIBBO El ladcykel

Bemærk

Det er obligatorisk at din TRIBBO ladcykel skal have et service 2 måneder efter at I har modtaget den. Serviceeftersynet kan udføres af vores mekanikere, eller I kan få det udført på et af vores servicecentere fordelt i Danmark. Garantien dækker ikke hvis din TRIBBO ladcykel ikke har modtaget dette 2. mdrs serviceeftersyn. Kvittering skal kunne fremvises. Leveres ladcyklen til vores værksted på vævergngen 18D, 2690 Karlslunde er dette gratis. Benytter du et lokal serveicecenter eller forhandler, skal du spørge om pris for udførelse der. Dette betaler du selv for.

Bremser

Det er vigtigt jævnligt at kontrollere, at bremserne virker ordentligt.

Vores el ladcykler har hydraulik på alle tre hjul, så de kræver ikke så meget vedligeholdelse, men der kan opstår snavs på f.eks. den ene skrive der gør at ladcyklen trækker lidt skævt ved opbremsning. Vask skiven med en klud og se om det hjælper.

En god hovedregel er at skifte bremseklodsen efter hver sæson – og især efter vintersæsonen, der tærer meget på belægningen. Men det afhænger selvfølgelig også af hvor meget du bruger ladcyklen.

Det er relativt nemt at skifte bremseklodserne, men det kræver lidt tid at få dem indstillet præcist. Hyler bremserne efterfølgende, er det fordi de vibrerer lidt. Det kan enten skyldes, at de er lidt skævt indstillet, er løse eller at der olie/snavns på skiven . Løsningen er her simpel: Justér, stram eller rens. Der kan dog være tidspunkter hvor en kaliber bør udskiftes, et stempel der går lidt stramt ell.

Dæk og fælge

Tag et kig på dækkene: Er der nok slidbane på dækket? Hvis det ser slidt ud, er der store chancer for, at du punkterer inden for kort tid, også selvom vores ladcykler er udstyret med 5mm kævler / punkterfri dæk. Se også nærmere på siden af dækket. Er der sprækker i siderne? Hvis ja, så er det på tide at købe nye dæk. Endelig er det en god idé at sørge for, at der er tilstrækkelig med luft i dækkene. Der er ingen fornøjelse ved at køre på et halvfladt dæk, og derudover så ødelægger du hjulet ved at gøre det. Batteriet bliver også unødigt belsatet og du vil ikke kunne kører så mange km på en opladning.

Tjek at alle eger er i hjulet, og at hjulet ikke er ekset. Tjek om der er løse eger også. Mangler du eger, eller er de løse så skal det ordnes med det samme. Fortætter du kørsel, så knækker egerne en af gangen og til sidst kollapser fælgen. Så kig forbi et servicecenter med det samme og få det ordnet.