Forlæng dit batteri´s levetid ved at følge disse anvisninger

Opbevar så vidt muligt batteriet køligt. Batteriet bør ikke udsættes for temperaturer lavere end -10ºC og højere end 40ºC.

Ved langtidsopbevaring af batteriet bør batteriet opbevares køligt og ca. halvt opladet. Oplad batteriet 1 time hver 2. måned. Denne metode vil formindske battericellernes permanente kapacitetstab.Batteriet må aldrig blive helt afladet.

Lad aldrig opladeren være tilsluttet til batteriet i længere perioder. Afmontér så vidt muligt opladeren efter endt opladning, f.eks. efter en opladning natten over.

Opladning af batteriet må ikke foregå ved temperaturer lavere end 0ºC og ikke højere end 35ºC.

Batteriet skal oplades straks når det er helt afladt. Batteriet må aldrig henstå afladt i længere perioder.

Udsæt ikke batteriet for ekstreme vejrsituationer, f.eks. kraftig regn og sne.

Udsæt ikke batteriet for kraftige rystelser og bump (f.eks. ved kørsel i meget ujævnt terræn) da dette kan ødelægge batteriets elektronik.

Udsæt ikke batteriet for hyppige skiftesvise kolde og varme omgivelser, da den kondens som opstår, kan påvirke batteriets elektriske komponenter.

De bedste betingelser for dit batteri vil være at benytte det ( arbejdsområde mellem 20% og 80% opladt )

Nyttigt info

Langt størstedelen af alle batterisystemer anbefaler, at du opladet dit batteri efter hver tur. Hertil er det rigtig vigtig for batteriets levetid, at du tager batteriet med ind efter HVER tur, samt at du også oplader batteriet hver gang. Så når du cykler på arbejde, hen til venner etc., så skal batteriet tages med ind og oplades. Det samme gælder, når du kommer tilbage igen.

 • Når batteriet oplades skal det altid opbevares tørt og afmonteret fra alt udstyr.
 • Træk aldrig i ledningerne, når opladeren afmonteres fra batteriet.
 • Tag fat i stikket og træk det forsigtigt fra batteriet.
 • Opladeren skal altid være tændt, når den er tilsluttet batteriet.
 • Efterlad aldrig dit batteri monteret i din elcykel i længere tid.

Vær opmærksom på

 • Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lavere temperaturer.
 • Jo mere el-cyklen bruges, jo mere aftager kapaciteten og dermed rækkevidden.
 • Batterier har ved normalt brug en levetid på op til 600 op- og afladninger (dette er vejledende).
 • Perioder med lave temperaturer påvirker både batteriets kapacitet og ydeevne negativt.
 • Kapaciteten samt ydeevnen ved bakkekørsel reduceres henover batteriets levetid.
 • Din vægt, køremåde, terræn, underlag og dæktryk har stor betydning for rækkevidden af din elcykel.
 • Som elcyklist har du også stor indflydelse på rækkevidden afhængig af, hvor meget du træder til i pedalerne.

Kondens

Når batteriet medtages for opladning indendørs, kan der dannes kondens uden på og inden i batteriet pga. hurtig varmeforskel. Opladning skal derfor ikke ske, før kondensvandet er væk. I batteriet sidder et printkort, som kontrollerer de enkelte battericeller. Hvis opladning finder sted, mens der stadig er kondens i batteriet, kan printkortet tage skade.